Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
WM18
Xuất hiện:
15 Tháng ba 2014
Châm ngôn
The Soccer World Cmapion 2018
Giới thiệu về
Trang web
Xếp hạng của Team
Soccer World Champion 2018 Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[WM18]_Rollo Người lập Team 28 Tháng ba 2014 Hôm qua, 7:46 pm
[WM18]_SheSunny Team Captain 18 Tháng ba 2014 3 Tháng sáu 2016 - 8:01 pm
[WM18]_JoGi Team Captain 16 Tháng bảy 2014 12 Tháng một 2019 - 9:34 pm
_OggY Thành viên 8 Tháng mười hai 2016 8 Tháng mười một 2018 - 5:57 pm
Traf1lga_laaw Thành viên 13 Tháng mười hai 2017 9 Tháng một 2019 - 5:45 pm
Trafalga_Laaw Thành viên 13 Tháng mười hai 2017 3 Tháng hai 2018 - 9:13 pm
white_jaguar Thành viên 13 Tháng mười hai 2017 24 Tháng mười 2018 - 4:13 pm
[WM18]_Majestix Thành viên 8 Tháng tư 2014 12 Tháng tám 2017 - 9:58 pm
[WM18]_Lady Thành viên 15 Tháng ba 2014 3 Tháng một 2016 - 5:04 pm
_I_am_P2_ Thành viên 21 Tháng bảy 2014 23 Tháng mười hai 2016 - 12:07 am
[WM18]_s3IzI3 Thành viên 7 Tháng tư 2014 22 Tháng tư 2015 - 9:57 pm
[WM18]The_Newbie Thành viên 8 Tháng hai 2016 29 Tháng mười hai 2018 - 8:17 pm
[WM18]_on_3rad Thành viên 1 Tháng tư 2014 20 Tháng tư 2014 - 12:31 am
[WM18]rudi21 Thành viên 23 Tháng sáu 2014 26 Tháng hai 2016 - 4:01 pm
Sabrinaa Thành viên 13 Tháng mười hai 2017 22 Tháng mười 2018 - 10:35 pm